Teknolojik yeniliklere bağlı olarak günden güne artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için, yatırım firmalarının koordinasyonunda araştırma ve geliştirme firmaları her geçen gün enerji kaynağı ve üretimi üzerine yeni bir proje sunmaktadır. Fosil yakıtların dünyamıza verdiği zararların yanında, kaynakların azalmaya başlamasına da bağlı olarak üretim maliyetlerinin yükselmesi Ar-Ge firmalarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Pronen enerji firmamız da tam bu ihtiyaca yönelik 2015 yılında faaliyete geçmiş ve Otomasyon tarafından yeteneklerimiz olan detaycı mühendislik ve güvenilir çözüm üretme alışkanlığımız ile konusunda uzman ve eğitimli personelleriyle fotovoltaik enerji sektöründe faaliyete başlamıştır. Şu ana kadar gerek çatı ve gerekse yer kurulumlarında müşterilerine malzeme tedariki ve EPC olarak hizmet vermenin yanında, sistem kurulumundan sonra sistem verimliliği izleme, bakım ve arıza servis hizmetleri de sunmaktadır. PRONEN Güneş Enerjisi Santralleri kurulumu esnasında tüm bürokratik işlemleri de yılların getirdiği tecrübesine dayanarak çok kısa sürede ve eksiksiz olarak, başarıyla tamamlamaya devam etmektedir.

PRONEN; anahtar teslim proje içeriğinde; gerekli keşiflerin yapılması, fizibilite raporlarının hazırlanması, finansal raporlar ile müşteriye sunulması, gerekli resmi bilgi ve belgelerin hazırlanması, gerekli teknik hesapların yapılması, bürokratik evrak takiplerinin yapılması, verimlilik analizinin çıkarılması, malzeme tedarikleri, sistem kurulumu, devreye alma işlemleri, işletme bakım açıklamalarının hazırlanıp sunulması, proje bitimi gerekli raporlamaların yapılması, resmi kabullerin gerçekleşmesi esnasındaki tüm resmi işlemlerin takibi vb. prosesleri mühendislik altyapısını kullanarak; sebep-sonuç ilişkilerini analiz ederek, sektördeki tecrübelerini kullanarak gerçekleştirmektedir.