Dc Gücü

891,00

Yıllık Enerji Üretimi

1.202.850,00

Kapasitenin Hane Tüketim Karşılığı

396

Yıllık Engellenen Sera Gazı Salınımı

532.862,55

Konum Bilgisi

Denizli

Devreye Alma Tarihi

2018

Kuzören Tarım